Zimowisko w czasie ferii zimowych

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO, W CZASIE AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2019”  

REGULAMIN ZIMOWISKA